Kurz defenzivní jízdy

PREVENTION experience

#preventionexperience

Kurz defenzivní jízdy

Kurz defenzivní jízdy učí řidiče správnému chování při řízení vozidla, aby předcházeli nebezpečným či krizovým situacím, nebo nebyli hrozbou pro ostatní účastníky provozu.

GROUP

Teoretické seznámení s problematikou defenzivního chování řidiče, rozbor častých nebezpečných situací. Praktické jízdy, během kterých instruktor pozoruje chování řidiče v běžném provozu. Závěrečný rozbor jízdy pro další poučení.

Rozsah: 2x 50 minut teoretická část; 1x 45 minut praktická jízda/osoba.

Cena kurzu - GROUP

1.800 Kč bez DPH pro 1 osobu
(cena se může měnit vzhledem k místu pořádání kurzu)

PERSONAL

Individuální kurz defenzivní jízdy = 1 řidič – 1 instruktor – 1 den.

Instruktor stráví s řidičem jeden celý den. Během jízdy instruktor zkoumá návyky řidiče a chování v provozu. Zhruba v polovině dne instruktor rozebere dosavadní jízdu pro následné poučení. Poučení je dále zkoumáno. Na závěr dne instruktor s řidičem podrobně rozebere celý den, vyhodnotí poučení a doporučí další možné zlepšení.

Cena kurzu - PERSONAL

9.000 Kč bez DPH pro 1 osobu
(cena se může měnit vzhledem k místu pořádání kurzu)

Informace ke kurzům

Kurzy probíhají v běžném silničním provozu ve Vámi zvoleném místě.

Sledujte mne na Instagramu

@jakubmichalovic